අපේ වාසි

අපි ගැන

2009 දී ආරම්භ කරන ලද, හැංෂෝ LIAO ටෙක්නොලොජි සමාගම, LiFePO හි විශේෂ specialized වූ වෘත්තීය සහ ප්‍රමුඛ නිෂ්පාදකයෙකි.4බැටරි. අපගේ නිෂ්පාදන ලොව පුරා රටවල් 20 කට වැඩි ගණනකට අපනයනය කර ඇත.

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්

partner
partner
partner
partner
partner
partner